Financiën - M.C. de Visser Fonds 2019

Stichting M.C. de Visser Fonds
Homo doctus ornamentum societati
Ga naar de inhoud

Financiën

Over ons
Balans gegevens per ultimo 2018:

Alle bedragen zijn in euro’s.

Staat van baten en lasten

      • Algemene Kosten € 7.640
      • Uitkeringen         € 150.168
      • Opbrengsten       € 100.873
Terug naar de inhoud